Eksempel på rejser Årlig rapport om solretur - 2020

Eksempel på rejser Årlig rapport om solretur

Tilbage til Solar Return Information om årlig prognoserapport

Bestil en rejse Solar Return rapportTilbage til astrologirapporterJOURNEYS TIDLIGERE SOLAR RETURNRAPPORTÉn gang hvert år vender Solen tilbage til den nøjagtige position, som den havde på dit tidspunkt for din fødsel. Denne rapport skitserer de astrologiske påvirkninger på det kommende år for planetenes position på det præcise tidspunkt for dit årlige solafkast.

Rapporten afgrænser indflydelsen fra Ascendanten, Midheaven, Sun, Moon og hver af de ni planeter, når de interagerer med hinanden og med horoskopets huse. Da der er sådan et væld af information, kan du finde det nyttigt at orientere dig ved først at læse de følgende tre sektioner i deres helhed (inklusive deres underafsnit):

§2 - Solens retursol: Årets centrale fokus.

§3 - Solar Return Ascendant: Personlige temaer for året.

§15 - Forbindelser mellem planeter og husfugler: Det vigtigste års vigtigste begivenheder.

Rapporten er baseret på dine fødsels- og solreturkapper, der er castet til følgende data:

Annie

September-18-67 19:36:00

Toronto, Canada

Tidszone: 04:00 (EDT)

Længdegrad: 079 ° W 23 ′

Breddegrad: 43 ° N 39 ′

Annie Rtn den 9/18/11

September-18-11 11:02:13

jomfruhoroskopkarriere 2015

Solretur, 0 ° Separation

Montréal, Canada

Tidszone: 04:00 (EDT)

Længdegrad: 073 ° W 34 ′

Breddegrad: 45 ° N 31 ′


Indholdsfortegnelse

Natal- og returneringsdata brugt i denne rapport

§1.0 - Indledende kommentarer: Hvad er et solretur?

§2.0 - Solens retursol: Årets centrale fokus

§2.1 - Huset besat af solen: Årets store emner

§2.2 - Solens aspekter i solens returkort

§3.0 - Solar Return Ascendant: Personlige temaer for året

§3.1 - Returhuset indeholdende planeten, der kæmper for tilbagevenden Ascendant

§3.2 - Natalhuset fremhævet af Solar Return Ascendant

§3.3 - Aspekter af Ascendanten i solens returkort

§3.4 - Planeter, der stiger op i det første hus i solreturkortet

§4.0 - Solar Return Midheaven: Verdenlig status, karriere og offentlig aktivitet

§4.1 - Returhuset indeholdende planeten, der regulerer returen Midheaven

§4.2 - Natalhuset fremhævet af Solar Return Midheaven

§4.3 - Aspekter af midheaven i solens returkort

§4.4 - Planeter i det 10. hus for solreturkortet

§5.0 - Solens returmåne: Dit følelsesmæssige liv

§5.1 - Månens aspekter i solens returkort

§6.0 - Merkur: Kommunikation, læring, korte ture

§6.1 - Aspekter af kviksølv i solafkastkortet

§7.0 - Venus: kærlighed, penge, værdier, forhold

§7.1 - Aspekter af Venus i solens returkort

§8.0 - Mars: Initiativ, lederskab, drev

§8.1 - Aspekter af Mars i Solar Return Chart

§9.0 - Jupiter: Muligheder for vækst og ekspansion

§10.0 - Saturn: Pligt, ansvar, vigtige lektioner, hårdhed

§10.1 - Aspekter af Saturn i Solar Return Chart

§11.0 - Uranus: Nyhed, originalitet, forstyrrelse

§11.1 - Uranus-aspekter i solens returkort

§12.0 - Neptun: Spiritualitet, kreativitet, selvbedrag, forvirring

§12.1 - Aspekter af Neptun i solens returkort

§13.0 - Pluto: Kraft, kontrol, intens følelsesmæssig oplevelse, transformation

§13.1 - Pluto-aspekter i solens returkort

§14.0 - Solenergidelen af ​​formuen

§15.0 - Forbindelser mellem planeter og husfægter

§15.1 - Solreturplaneter med returhusfittinger

§15.2 - Solreturpositioner med Natal House Cusps

§15.3 - Natal-stillinger med Solar Return House Cusps

§1 - Indledende kommentarer: Hvad er en solretur?

Introduktion

Du har helt sikkert hørt udtrykket “Mange glade tilbagevendelser!” - en henvisning til den årlige cyklus, der begynder på din fødselsdato. Den astrologiske solretur er et diagram, der er støbt for det øjeblik, hvor solen vender tilbage til den nøjagtige position, den holdt i dit Natal-horoskop. Hvert år markerer Solar Return starten af ​​dit personlige nytår, og astrologer ser til Solar Return-horoskopet for at se, hvilke begivenheder og problemer der venter dig i det kommende år.

Astrologer har foreslået mange metoder til fortolkning af Solar Return-diagrammet. Denne rapport følger metoden fra Alexandre Volguine (1903-1976), en fransk astrolog, der i 1937 først offentliggjorde sine 15 års forskning på Returns. Indtil hans død i 1976 fortsatte Volguine med at opdatere sin undersøgelse af Returns i efterfølgende udgaver af hans klassiske tekst, “LA TECHNIQUE DES REVOLUTIONS SOLAIRES”. For dem, der er interesseret i den astrologiske teori, er metoden til Volguine skitseret i tillægget til denne rapport.

I overensstemmelse med Volguines metode er denne rapport baseret på et afkastdiagram cast for din placering (som kan være anderledes end dit fødested), når Solen vender tilbage til sin position i dit Natal-diagram. Fordi vi indsætter en ekstra dag i kalenderen hvert fjerde år i løbet af springåret, kan din Solar Return forekomme enten på, eller en dag før eller efter, din kalender fødselsdag.

Hvis du ikke kender dit nøjagtige tidspunkt for fødsel, kan du stadig lave et generelt returkort ved at bruge det formodede "fødselstidspunkt" til det nøjagtige solopgangsmoment på din fødselsdato. Solar Return-diagrammet beregnet ud fra et solopgangs fødselsdiagram giver en generelt nøjagtig astrologisk prognose for det kommende år; men om muligt skal du bruge din faktiske fødselstid for at få den mest præcise prognose.

I henhold til den astrologiske teori om Solar Returns repræsenterer Natal-diagrammet en grundlæggende plan for individet (svarende til DNA'et i cellekernen), og Return-diagrammet afslører den årlige fornyelse eller genaktivering af Natal-diagrammet, målt mod begge løbende bevægelse af planeterne og det nyoprettede sæt af husfusker på det tidspunkt, hvor individets Natal Sun bliver "genfødt" ved den årlige (SR) fødselsdag. Et vigtigt træk ved fortolkning af returkort involverer at studere forholdet mellem de årlige returhuse og fødselsdiagramhuse.

Fra og med det næste afsnit vil denne rapport gennemgå og fortolke de vigtigste faktorer, der er identificeret af Volguine for at identificere de temaer og begivenheder, der vil dominere dit liv i det kommende år. Det nuværende Solar Return-diagram spænder faktisk over en periode på omkring halvandet år, fordi dens indflydelse mærkes fra tre måneder før den aktuelle fødselsdag indtil tre måneder efter næste års fødselsdag. Denne overvågningsoverlapning på tre måneder mellem efterfølgende afkast repræsenterer perioden, hvor temaerne for et år gradvist vender tilbage for det næste.

En note om stressende aspekter:

I nogle afgrænsninger vil du læse, at der kan opstå en bivirkning, hvis planeten, der diskuteres, danner uoverensstemmende aspekter i diagrammet. De hårde aspekter er det semi-kvadratiske (45 grader), det firkantede (90 grader), det sesqui-kvadratiske (135 grader), inkonjunktionen (150 grader) og modstanden (180 grader). Derudover er sammenhængen (sammenføjning) af visse par planeter i sig selv vanskelig på grund af de involverede planets modstridende karakter. For at afgøre, om et stressende aspekt er i kraft, skal du muligvis henvise til det afsnit, hvor de aspekter, der blev dannet af planeten, først blev drøftet i rapporten.

I hvert liv skal der falde lidt regn. Vær ikke foruroliget, hvis der vises negative forudsigelser i forskellige afsnit af denne rapport. Stressfulde begivenheder svæver ofte som potentialer i baggrunden, men materialiseres aldrig. Gentagelsen af ​​en tendens i flere dele af horoskopkortet er nøglen til nøjagtig forudsigelse inden for astrologi. Generelt forekommer bivirkninger kun, når mange aspekter eller konfigurationer gentagne gange peger mod deres manifestation. Hvis der nævnes en stressende begivenhed, men en gang eller to, er det usandsynligt, at det vil manifestere sig. Under alle omstændigheder er advarsel underarmet.

Om aspektstyrker: Ved siden af ​​aspekterne finder du ofte en liste over aspektets "styrke". Det antal, du ser, er baseret på, hvor tæt aspektet er at være nøjagtigt. Jo højere tal, jo mere præcist er aspektet. Aspekterne spænder i styrke fra et lavt niveau på ca. 1 til et højttal på ca.

Astrologiske huse i returoversigten

Hvis du ikke er bekendt med astrologi, vil det hjælpe at vide lidt om de astrologiske huse, når du læser denne rapport. Du ved sandsynligvis, at der er 12 tegn på dyrekredsen. På en lignende måde opdeler astrologer horoskophjulet i 12 "Huse", der ligner en cirkel, der er skåret i 12 stykker. Hvert hus repræsenterer et bestemt livsområde. Det første hus starter ved Ascendanten, som er det punkt, hvor dyrekredscirklen i himlen krydser horisonten i øst. Efter stævne ligger Ascendanten ved "kl. 9" på cirklen. De resterende huse følger 1. hus i retning mod uret rundt om rattet, så det 10. hus, der symboliserer din karriere og stående i verden, ligger helt øverst på diagrammet. Indgangspunktet til hvert hus kaldes dets cusp. Nedenfor er en liste over de tolv huse og nogle af deres centrale betydninger til reference, når du læser denne rapport.

1. hus: din krop, personlighed, personlige initiativer, livskraft.

2. hus: penge, indkomst, ejendele, værdier.

3. hus: kommunikation, analytisk tænkning, skrivning, lokal rejse, søskende, naboer.

4. hus: hjem, familie, forældre, tidligere konditionering, endelige afslutninger.

5. hus: sjov, romantik, rekreation, ferier, børn, sport, spil, kreativ selvudtryk.

6. hus: service, sundhedsmæssige problemer, daglig slibning, underordnede, lejere, kæledyr.

7. hus: betydningsfulde andre, konsulenter, partnerskaber, kontrakter, retssager, åbne fjender, offentligheden.

8. hus: død, køn, skatter, fælles finanser, kirurgi, undersøgelse, transformation, okkulte undersøgelser.

9. hus: videregående uddannelse, langdistancerejser, religion, filosofi, loven, udenlandske interesser, udgivelse, tv-spredning.

10. hus: karriere, verdenslig status, hæder, offentlig status, omdømmemyndighed, chefer, forældremyndigheder.

11. hus: venner, håb og ønsker, gruppeinddragelser.

12. hus: ensomhed, fantasifulde bestræbelser, indeslutning, hospitalisering, åndelige forfølgelser, tab af frihed, hemmelige fjender, selvudøvelse.

§2.0 - Solens retursol: Årets centrale fokus

Solens generelle betydning

Solen, hersker over Leo, er den vigtigste ”planet” i tilbagevenden. Solens primære energi muliggør vores liv på jorden. Solen giver liv, hævder, oplyser, vitaliserer, fremmer, fedrer, giver energi, individualiserer, løfter og gør bevidst. Astrologiske aspekter, der involverer solen, viser, hvordan vi opnår (eller ikke opnår) ære, status, anerkendelse, præstation og individualisering - hvordan vi skinner, skaber og sætter vores præg på verden. Mennesker, der er markeret af Solen, inkluderer fædre, mænd, voksne mænd, chefer, autoritetsfigurer og mennesker med indflydelse. I sundhedsspørgsmål symboliserer solen hjertet og rygsøjlen.

Returplacering og aspekter af Solen kan involvere os enten personligt gennem sundhedsspørgsmål og livsforhold, der styres af Solen, eller indirekte gennem mennesker, der er symboliseret af Solen. Vi vil næste se på stjernetegn og solens huspositioner i Solar Return-diagrammet.

Returner sol i jomfru

Return Sun søger den nøjagtige placering i det samme tegn som Solen i dit fødselsdiagram. At have solen i en omhyggelig jomfru gør dig generelt beskeden, genert, disciplineret, diskriminerende, analytisk, praktisk, pålidelig, effektiv, sundhedsbevidst, god med detaljer og glad for at hjælpe eller tjene andre. Du er sandsynligvis lidt betænkelig og føler at du ikke kan være for forsigtig. Dine fejl kan omfatte bekymring for meget og at være alt for nøjeregnende, snedig og kritiske over for dig selv og andre.

Når vi har overvejet skiltet, der indeholder solen, henvender vi os nu til Sun's Return House-position, der fremhæver de centrale temaer for året fremover.

§2.1 - Huset besat af solen: Årets store emner

Retur sol i retur 10. hus

Solen besætter dit tilbagevendende 10. hus og lægger fokus på karriere, hædersbevisning, faglig fremskridt, autoritet, forældrespørgsmål, verdenslig status og foreninger med mennesker med indflydelse. Dette er et år, hvor du kan skinne - en tid med anerkendelse, popularitet, kredit og prestige. Du kan indtage en position med indflydelse eller ledelse. Forretningskontakter, som du udvikler på dette tidspunkt, kan føre til nye og spændende karrieremuligheder. Du skal muligvis passe på forældrene til en forælder eller myndighed. Spørgsmål relateret til din mor kan få særlig betydning. Der kan forekomme begivenheder, der påvirker dit omdømme eller din offentlige status. En ændring i ægteskabelig status eller ansættelse er ofte indikeret af denne placering.

§2.2 - Solens aspekter i solens returkort

Return Sun inconjunct Return Neptune (Styrke: 2, 36)

Dette kan være et år med kunstnerisk, musikalsk, poetisk eller religiøs inspiration. Neptune øger din intuitive og fantasifulde kreativitet. Glamour, glitz og illusion kan blive tiltalende. Åndelige oplevelser kan involvere dig i en øget bevidsthed om skjulte dimensioner af virkeligheden. Du skal muligvis overveje din forfølgelse af en dyrebar drøm eller et ideal. Der kan forekomme begivenheder, der opløser grænserne for dit ego, forbedrer din forståelse af dødelighed og gør dig mere opmærksom på universaliteten i den menneskelige oplevelse. Du kan deltage i aktiviteter, der uselvisk hjælper andre eller fremmer det fælles gode. Du ønsker at reservere tid alene til refleksion, bøn og meditation. Neptune er en langsomt bevægende planet, og denne indflydelse kan mærkes i flere år.

Dette stressende Sun / Neptune-aspekt advarer om, at Neptuns selvopofrelse kan blive til ofre, paranoia, martyrdom eller bevidst selvskading. I sjældne tilfælde kan du eller nogen tæt på dig underholde tanker om selvmord. Du ville være klogt at shore op din mentale sundhed og undgå at optræde som din egen værste fjende. Du kan konfrontere problemer, der involverer eskapisme, forvirring, selvbedrag, håbløshed, stof- eller alkoholmisbrug, ulovlig opførsel, con-spil eller tab af kontakt med virkeligheden. Sørg for at holde dig afstemt med dine egne indre psykologiske tilstande og motiver.

En markant mand kunne passere fra dit liv. Ekstra ansvar for børn kan opstå. Hvis andre faktorer antyder sundhedsmæssige problemer, kan dette aspekt betyde mystiske eller vanskelige at diagnosticere lidelser, enten fysiske eller følelsesmæssige, der påvirker dig eller en betydelig anden. Lejlighedsvis kan sorg, tab, hospitalisering eller indeslutning angives.

Retur Sun sesquiquadrate Return Jupiter (Styrke: 1, 32)

Solen, der stræbende håber Jupiter, råder dig til at forblive opmærksom på farerne ved immoderation i alle dine aktiviteter hele året rundt. Vanskeligheder kan opstå på grund af grådighed, arrogance, ekstravagance eller ulovlig opførsel. Begivenheder kan stimulere din opmærksomhed på filosofiske, religiøse, moralske og etiske spørgsmål. Det er vigtigt at undgå at tage unødvendige risici og at være opmærksom på dine egne begrænsninger. Sundhedsmæssige problemer, der er et resultat af overskydende, overindulgens, manglende ordentlig forsigtighed eller dårlige ernæringsvaner kan komme overfladen.

§3.0 - Solar Return Ascendant: Personlige temaer for året

The Ascendant-Descendant eller East-West Axis i SR-diagrammet

Den øst-vestlige akse på det astrologiske kort repræsenterer den himmelske horisont. Ascendanten (i øst) betegner det filter, gennem hvilket du ser verdenen og den måde, hvorpå du projicerer din personlighed over for andre. Det afspejler også din fysiske krop og dine personlige initiativer. Efterkommeren (i Vesten) symboliserer dine partnerskaber, nære relationer og den måde, du kommer sammen med andre mennesker på.

Planeter, der danner tætte aspekter med den øst-vestlige akse i Return-diagrammet, farver din personlighedstil, personlige initiativer og måde at forholde sig på. Graden af ​​dyrekreds, der stiger i øst (Ascendenten), varierer med din placering på jorden på tidspunktet for dit solretur. Hvis Return Ascendant modtager særligt stressende aspekter, råder nogle astrologer deres klienter til at rejse til et sted, der minimerer eller negaterer disse aspekter på dagen for deres Solar Return. I det følgende afsnit overvejer vi påvirkningen af ​​horisonten (Ascendant-Descendant) i det kommende år.

Returner Ascendant i Skorpionen

Scorpio Ascendant understreger det intense og hemmeligholdende tegn på skorpionen. I år bliver du nødt til at beskæftige dig med spørgsmål, der er relateret til magt og kontrol, skatter, lån, gæld, pantelån, fælles finanser, seksuelle problemer, psykologiske konflikter, underholdsbidrag eller ejendom, der ejes i fællesskab med andre. Sund økonomisk styring, måske involverer store pengesummer, vil være vigtig. Du kan finde dig selv involveret i efterforskning, forskning, oplevelser i nærheden af ​​døden, arv eller arv. Seksuel aktivitet kan stige. Dit behov for at komme til bunden af ​​tingene vil være stærkt. Overfladisk leve vil simpelthen ikke gøre i år! Et stærkt indre behov for at oprette forbindelse til noget mere rig og meningsfuld vil motivere dig til at søge intensitet.

Mere end noget andet tegn repræsenterer Scorpio transformation. En bemærkelsesværdig adskillelse eller afslutning kan forekomme i et sådant år, og hvis det er tilfældet, kan du være sikker på, at det var "ment at være". Betydelig personlig vækst og heling er mulig. Visdom kan opnås ved at være opmærksom på dine magefølelser og intuition. Nu er det tid til at begrave lugten og søge forsoning med betydelige mennesker i dit liv, især dem, der måske snart forlader dette jordiske plan.

Ascendanten betegner din krop. Hvis Ascendant-herskerne Mars og Pluto danner stressende aspekter, kan du støde på sundhedsmæssige problemer (såsom sygdomme, ulykker, kvæstelser, forbrændinger, heteslag osv.). Fordi Skorpionen styrer funktionerne ved udskillelse og reproduktion, kan potentielle sundhedsmæssige vanskeligheder involvere kønsorganerne, galdeblæren eller eliminationsorganerne. Bemærk, at disse sundhedsmæssige problemer kun er fjernmuligheder.

Pluto og Mars er henholdsvis de moderne og traditionelle planetariske hersker over tegnet Skorpionen. Således er Pluto og Mars herskerne for Ascendanten i dette års Return-diagram.

§3.1 - SR-huset, der indeholder planeten, der styrer SR Ascendanten

Returner Pluto i det tilbageværende 2. hus

Pluto, planeten for radikal forandring og transformation, besætter dit tilbagevendende 2. hus med værdier, ejendele og indkomst. Der kan forekomme begivenheder, der vil hjælpe dig med at sætte dine værdier i perspektiv og få dit økonomiske hus i orden. Vær opmærksom på økonomiske forhold, der har opbygget sig i nogen tid, så du kan starte en ny vækstcyklus. Dette er et godt tidspunkt at slippe af med ting, du ejer, som ikke længere er nyttige, og til at reparere eller renovere genstande, som du ønsker at opbevare. Ændringer i kilden eller arten af ​​din indkomst er mulige. Penge kan optjenes på spørgsmål, der er relateret til forskning, efterforskning, helbredelse, seksualitet, økonomisk styring eller de dødes anliggender. Benyt lejligheden til at øge din følelse af mestring gennem dit liv gennem, hvordan du håndterer penge og ejendele. Hvis det er tid til en ændring, hjælper denne position dig med at fastlægge en ny økonomisk plan, der er selvstyrende.

§3.2 - Natalhuset fremhævet af Solar Return Ascendant

Returner Ascendant i Natal 7. hus

Natal-husets placering af Return Ascendant viser, hvor du mest sandsynligt vil tage personlige handlinger i løbet af det kommende år. Dine dominerende interesser og aktiviteter vil fokusere på 7. husspørgsmål som ægteskab, partnerskaber, betydelige andre, kontrakter, forhandlinger, retssager, kontroversielle forhold, alliancer, konsultationer og omgang med offentligheden.

Return Ascendant-Descendant-aksen fremhæver også spørgsmål fra 1. hus såsom personlige projekter, ledelse, initiativ, selvpromovering og spørgsmål af egeninteresse. Dit udseende og den måde, du præsenterer dig selv på for andre, får stor betydning. Vær særlig opmærksom på, hvordan du bruger og plejer din krop. Du ønsker måske at deltage i et diæt- og træningsprogram for at forbedre din udholdenhed og udholdenhed. Hvis du har fysiske klager, skal du få en medicinsk undersøgelse.

§3.3 - Aspekter, der involverer Ascendenten i solens returkort

Return Ascendant sextil Return Mercury (Styrke: 2, 93)

Kviksølv, der favoriserer Return Ascendanten, sætter et positivt lys på kommunikation, uddannelse, rejser og handel. Dette år vil være fyldt med mental aktivitet, tale, breve, telefonopkald, skrivning, rejse, bevægelse, travlt arbejde, korte ture og hyppige ting og rejser. Du har en tendens til at være mere ungdommelig, smidig, tilpasningsdygtig, hurtigt vittig og mundtligt udtryksfuld. Du kan undervise, tage undervisning eller modtage træning under denne indflydelse. Forfølgelse af videreuddannelse kan have en gavnlig effekt på din karriere. Aktiviteter, der kræver fysisk bevægelse og fingerfærdighed er især tiltalende. Det er sandsynligt, at du ofte har kontakter med søskende, unge, pårørende, naboer og medlemmer af dit lokalsamfund. Ting, du skriver eller siger, hjælper med at definere, hvem du er for andre. En større tur er mulig.

§3.4 - Planeter, der stiger op i det første hus i solreturkortet

Solreturplaneter, der besætter Solar Return First House

The Return 1st House afslører din årlige personlige eller psykologiske aktivitet. Alle planeter, der besætter Return 1st House, viser arten af ​​din aktivitet og dine psykologiske reaktioner i løbet af det kommende år. Hvis en planet ligger tæt på Return Ascendant (inden for 5 grader), vil du have en vis personlig kontrol over handlingen. Planeter i 1. hus, der ligger længere væk fra Return Ascendant (mere end 5 grader) angiver, at du vil have mindre kontrol og være mere undergivet de kræfter, der er symboliseret af disse planeter.

De returplaneter, der besætter dit Return 1st House, er vist nedenfor. Hvis dette afsnit er tomt, er der ingen planer fra 1. hus i dit returtabel.

§4.0 - Solar Return Midheaven: Verdenlig status, karriere og offentlig aktivitet

Den nord-sydlige eller meridianske akse i solreturkortet

Den nord-sydlige eller meridianske akse på det astrologiske kort repræsenterer dit kald, det offentlige image, forældrene og familiens anliggender. Midheaven øverst på diagrammet (ret syd i kortene på den nordlige halvkugle) symboliserer din karriere, din verdslige status og offentlige aktiviteter. Imum Coeli (IC) i bunden af ​​diagrammet angiver dit hjem, dit hjemlige liv og den endelige konklusion af verserende anliggender.

Planeter, der danner tætte aspekter med den nord-sydlige akse i Return-diagrammet, farver erhvervs- og familiespørgsmål i løbet af året. Graden af ​​stjernetegn på din Return Midheaven afhænger af din placering på jorden på tidspunktet for din Solar Return. Hvis Return Midheaven modtager særligt stressende aspekter, råder nogle astrologer deres klienter til at rejse til et sted, der minimerer eller bortfalder disse aspekter på dagen for deres Solar Return. I det følgende afsnit overvejer vi påvirkningen af ​​meridianaksen i dit returkort.

Returner Midheaven i Leo

Midheaven i Leo antyder, at din karriere, status og offentlige aktiviteter involverer din evne til at sætte dig selv i lyset og sætte dit unikke præg på verden. Du vil være selvsikker og selvsikker på jobbet. Din evne til at sælge dig selv og dine ideer kan føre til fremskridt i din karriere. Andre vil sandsynligvis anerkende og belønne dine resultater på dette tidspunkt.

Husets position som Return Midheaven's planetariske hersker giver yderligere oplysninger om dit sociale anseelse og kald i det kommende år. Planeten, der hersker Return Midheaven, diskuteres nedenfor.

Fordi Solen styrer tegnet Leo, er Solen herskeren over Midheaven i dette års Return-diagram.

§4.1 - SR-huset, der indeholder planeten, der styrer SR Midheaven

Retur sol i retur 10. hus

Denne fortolkning optrådte tidligere i afsnit §2.1 - Huset besat af solen: Årets store emner.

§4.2 - Natalhuset fremhævet af Solar Return Midheaven

Returner Midheaven i Natal 6. hus

Return Midheaven øverst på Return-diagrammet afslører handlinger og omstændigheder i dit liv, der vil være mest synlige for andre i det kommende år. Når Return Midheaven ligger i dit Natal 6. hus, fremhæver det spørgsmål, der vedrører arbejde, helbred, sygdom, medarbejdere og kæledyr. Du har sandsynligvis tilføjet jobansvar i et sådant år. Det er muligt, at du kan tage dig fri fra arbejde af sundhedsmæssige årsager eller for at forfølge en nødvendig form for terapi. En forældres velfærd kan besætte dit sind. Dine egne behov og ønsker er underordnet de andres behov på dette tidspunkt.

§4.3 - Aspekter, der involverer Midheaven i Solar Return Chart

Returner Midheaven-konjunkt Natal Venus (styrke: 6, 30)

1233 englenummer

Med Return Midheaven sammen med din Natal Venus, er det sandsynligt, at andre ser dig med hensyn til dit ydre udseende og dine materielle ejendele. Dette aspekt øger din popularitet og bringer mange sociale kontakter ind i dit liv. En stigning i indkomst fra karriere er også mulig. Du kan tage offentlige handlinger med hensyn til sager, der styres af Natal eller Returhuse med Tyren eller Vægten på cusp. Din følelse af retfærdighed, balance og harmoni kan føre til en form for offentlig anerkendelse.

Returner Midheaven-konjunkt Natal Jupiter (styrke: 4, 39)

Return Midheaven sammen med din Natal Jupiter bringer karrieremuligheder og korrelerer ofte med en forfremmelse, en akademisk grad eller en offentlig ære. Det kan være nødvendigt at rejse eller være i kontakt med mennesker fra andre kulturer i forbindelse med dit arbejde. I nogle tilfælde skal du muligvis flytte for at acceptere en ny jobposition. De i positioner med indflydelse og autoritet har en tendens til at være gunstigt disponeret over for dig. Du kan endda gnide albuer med de rige og berømte. Din popularitet stiger, og du kan antage en form for offentlige kontorer. Din ekspansivitet og bred sind kan føre til en form for offentlig anerkendelse. Ændringer i din verdslige status kan også omfatte ægteskab eller fødsel af børn i familien. Du kan tage offentlige handlinger med hensyn til sager, der styres af Natal eller Returner huse med Skytten eller Fiskene på cusp.

§4.4 - Planeter i det tiende hus i solreturkortet

SR-planeter i det Solar Return Tiende Hus

Return 10th House vedrører karriere, familie, verdenslig status og enhver offentlig handling, du foretager i løbet af året. Return-planeterne, der besætter Return 10.-huset, afslører arten af ​​sådan offentlig aktivitet, og hvordan det kan påvirke dit erhvervs- og familieliv.

Returplaneterne, der besætter dit Return 10th House, er vist nedenfor. Hvis dette afsnit er tomt, er der ingen 10. husplaneter i dit returtabel.

Retur sol i retur 10. hus

Denne fortolkning optrådte tidligere i afsnit §2.1 - Huset besat af solen: Årets store emner.

Returner Merkur i tilbagevenden 10. hus

Kviksølv, budbringeren af ​​guderne, i dit tilbagevendende 10. kaldes hus understreger behovet for klar kommunikation på karriereområdet. Omhyggelig analyse, verbal flytning, logisk tanke og pragmatisk problemløsning er dine veje til større succes. Det kan være nødvendigt, at du beskæftiger sig med nyheder og information fra et regeringsorgan eller en myndighed. Professionelt kan du blive bedt om at give præsentationer, modtage undervisning, skrive, foredrag, undervise eller dele dine ideer med offentligheden. Din evne til at kommunikere effektivt og nå et bredt publikum, måske via Internettet, kan fremme dine mål. Du kan blive involveret i diskussioner om jobopgaver eller kontraktforhandlinger. Spørgsmål, der er relateret til salg, handel eller reklame, kan besætte dit sind. Unge kan lære om samfundets regler og struktur. Manuel fingerfærdighed og fysisk smidighed kan være påkrævet på arbejdspladsen, og arbejdsrelateret rejse er en mulighed. Dette er et godt tidspunkt at opdatere dit CV og netværke med andre i dit valgte felt.

§5.0 - Solens returmåne: Dit følelsesmæssige liv

Månens generelle betydning

Månen, hersker over kræft, modtager og reflekterer solens lys. Som sådan symboliserer Månen de indre, reflekterende, modtagelige, følelsesmæssige og underbevidste aspekter af menneskelivet. Månen repræsenterer vores følelsestilstand, arvelighed, instinkter, vanemønstre, vores tidlige oplevelser med moderskab og vores hjemlige liv. Astrologiske aspekter, der involverer Månen, afslører, hvordan vi reagerer følelsesmæssigt, og hvordan vi giver eller modtager pleje og komfort. Mennesker, der er betegnet af Månen, inkluderer mødre, kvinder generelt og de betydelige kvinder i vores liv. I sundhedsspørgsmål symboliserer Månen cykliske ændringer, ernæring og kvindelige problemer; også brysterne, maven og hjernen betyder noget.

Returplacering og aspekter af Månen kan involvere os enten personligt gennem sundhedsspørgsmål og livsforhold, der styres af Månen, eller indirekte gennem mennesker, der er symboliseret af Månen. Måneforhold, der siges at være perfekt på en bestemt dato, har en kulebane på en måned eller længere. Dernæst vil vi overveje stjernetegnets tilbagevenden og månens husplaceringer.

Return Moon i Gemini

Månen i Gemini bringer ændringer og udsving i dit følelsesliv. Du bruger måske meget tid i år på at tale og tænke på dine følelser, måske i et forsøg på at pålægge dine tarminstinkter rationalitet. Du kan opleve en tendens til at forblive uden for - at du ønsker, at dit hoved styrer dit hjerte på dette tidspunkt. Ubeslutsomhed og frygt for engagement ledsager normalt denne placering. Forhold til søskende, naboer og nære slægtninge kan blive et fokusfokus. Hyppige rejser kan blive følelsesmæssigt beskattende.

Return Moon i Return 7.-huset

Månen, der afspejler dine følelser og humørstilstande, besætter Return 7th House for ægteskab, partnerskaber, åbne modstandere og kontraktlige aftaler. Dine partnere og nære medarbejdere vil sandsynligvis være særligt nærende og følelsesmæssigt støttende, eller de kan henvende sig til dig for at få støtte. Du er især afstemt på andres følelsesmæssige behov. Intime støttende og plejende forhold bliver en prioritet. Dit følelsesliv kommer i højt fokus, og udsving i dit humør kan muligvis spille en fremtrædende rolle i dit liv. Aktiviteter, der involverer omgang med offentligheden, er sandsynligvis. Retssager gennemgår mange udsving. Dine forhold til kvinder, inklusive din mor, kan kræve opmærksomhed. Hvis Månen danner positive aspekter, kan du indgå ægteskab eller et gunstigt forretningsforhold.

§5.1 - Aspekter, der involverer månen i solens returkort

Return Moon trine Return Venus (Styrke: 6.09) - Aspekt perfektioner den 10/19/11.

Behagelige måne / Venus kontakter bringer kærlighed, ømhed, kærlighed, sjov og kammeratskab ind i dit liv. Kærlighedsforhold, romantik, popularitet, sociale invitationer, rejser, ægteskab, graviditet og fødsel er almindelige i et sådant tilbagesendelsesår. Dette er et godt tidspunkt at spire dit udseende og forkæle dig selv lidt. Kreative, musikalske eller kunstneriske projekter går godt. Muligheder for øget indkomst vil sandsynligvis opstå. Du er i stand til at håndtere mere roligt med stressende begivenheder, der opstår i løbet af året.

Return Moon sextile Return Uranus (Styrke: 4, 41)

Returmånen, der favoriserer Uranus, medfører ofte behagelige uventede ændringer i dit følelsesmæssige eller hjemlige liv. På samme tid kan du føle et stærkt behov for frihed og uafhængighed. Et træk eller en ændring i dit hjemmemiljø er muligt. Personal relationships take surprising turns under this influence.

Return Moon square Return Neptune (Strength: 1.80)

With the Moon stressfully aspecting Neptune, you may experience confusion and lack of clarity in your emotional life. Feelings of loss, grief, sadness, or hopelessness are not uncommon. Be careful whom you entrust with personal information, and guard yourself and your loved ones against exploitation by others. Any self-deception, denial, sneakiness, or underhanded behavior is likely to have untoward consequences. Plans based on illusion, wishful thinking, or a desire to escape from legitimate obligations will only lead to failure.

Doubt and tests of faith may occur in your spiritual life. Despondency and self-defeating attitudes sometimes accompany this aspect. If you have the courage to grapple with your inner turmoil, this aspect will increase your sensitivity, compassion, intuition, spirituality, and creative imagination. You will also become more aware of your inner psychological states and unconscious motivations. If there are other indications in the chart, this stressful aspect to Neptune can indicate a hidden illness or a need for hospital care, involving either yourself or someone you care about. Women in your life could experience difficulties due to carelessness, inattention, drugs, alcohol, or chronic illness. You should personally remain alert to the dangers posed by intoxicating substances. In most cases, however, this aspect indicates some confusion of boundaries on the domestic front and in close personal relationships. You are more emotionally vulnerable this year.

Return Moon sextile Return Mars (Strength: 1.25)

The Moon in contact with assertive Mars stirs your emotions and enlivens your relationships, especially with the women in your life. Strong feelings are likely to rouse you to action. You are forceful and forthright in your dealings with others. People are likely to follow your lead and applaud your initiative. Sometimes this aspect indicates marriage, especially in a female chart. This will be a year in which you express a great deal of energy, passion, and assertiveness.

Return Moon sextile Natal Ascendant (Strength: 4.90 )

This aspect enhances your close personal relationships, which are characterized by warmth and friendliness. You feel nurtured and supported, and you lend your support to others. Matters related to home and family proceed smoothly. Benefits may come through women. Overall, this has a very positive influence on your emotional life.

Return Moon oppose Natal Mars (Strength: 4.54 ) – Aspect perfects on 12/02/11.

Your emotions may lead to conflicts or aggressive outbursts. Don't let little things get on your nerves. Everyone has their quirks. Don't sweat the small stuff.

§6.0 – Mercury: Communication, Writing, Learning, Selling, Short Trips

General Significance of Mercury

Mercury, ruler of Gemini and Virgo, was the messenger of the gods. Mercury symbolizes language, communication, the thinking process, the intellect, writing, correspondence, education, commerce, transit, movement, and all means of transport. Astrological aspects involving Mercury show how we think and communicate our ideas to others; also, how we move about in our community. People signified by Mercury include writers, communicators, salespersons, students, the young people in our lives, messengers, drivers, neighbors, siblings, and other kin. In health matters, Mercury symbolizes the tongue, upper extremities, lungs, respiratory system, nervous system, thyroid, and the sense of sight.

The Return placement and aspects of Mercury may involve us either personally through health matters and life circumstances governed by Mercury, or indirectly through people symbolized by Mercury. Travel accidents are often shown by afflictions to Mercury, especially hard aspects involving Mars or Uranus. We will next consider the Return House placement of Mercury.

Return Mercury in the Return 10th House

This interpretation appeared previously in section §4.4 – Planets in the Tenth House of the Solar Return Chart.

§6.1 – Aspects of Mercury in the Solar Return Chart

Return Mercury square Return Moon's North Node (Strength: 3.03)

Return Mercury square the Lunar Nodes tends to cause friction in relationships, which can lead you to feel rejected or disliked by people who disapprove of your behavior. You will need to make a special effort to be sociable and to get along with other people. Watch what you say because verbal friction can be a cause for later regret. The affairs of a child may become a cause for concern.

Return Mercury sextile Return Ascendant (Strength: 2.93)

This interpretation appeared previously in section §3.3 – Aspects involving the Ascendant in the Solar Return Chart.

Return Mercury conjunct Natal Pluto (Strength: 2.90 )

Return Mercury conjunct Natal Pluto heightens your powers of communication, and you can easily influence others with your thinking. Your mind is sharp mind and your observational skills are keen. You are able to get your message across convincingly. Your thoughts may turn to matters symbolized by Pluto such as death, rebirth, transformation, sexuality, power, and control. You will need to avoid becoming too fanatical about an idea. Intense experiences can occur while traveling or while sharing ideas with others.

§7.0 – Venus: Love, Money, Values, Relationships, Art, Beauty

General Significance of Venus

Venus, ruler of Taurus and Libra, was the goddess of love and beauty. Venus symbolizes attraction, romance, partnerships, social life, affection, harmony, fashion, art, style, luxury, money, possessions, indulgences, and sensual pleasures. Astrological aspects involving Venus show how we give and receive love, especially of the romantic sort; also, how we manage our finances, find pleasure, and adorn ourselves. People signified by Venus include lovers, wives, important women in our lives, artists, decorators, musicians, and anyone dedicated to the pursuit of beauty and/or pleasure. In health matters, Venus symbolizes problems of self-indulgence; also, the throat, the kidneys, the lower back or lumbar region, the parathyroids, and the sense of touch.

The Return placement and aspects of Venus may involve us either personally through health matters and life circumstances governed by Venus, or indirectly through people symbolized by Venus. We will next consider the House placement of Venus.

Return Venus in the Return 11th House

Benefic Venus in your Return 11th House tends to stimulate your social life. Friends and colleagues may assist you in pursuing your goals or realizing a dream. Income from career may increase. Enjoyable times can be had at functions sponsored by clubs, societies, and organizations. You may be asked to assume a position of leadership in a group or organization. You are likely to make new friends, and a friendly relationship could turn into a romance.

§7.1 – Aspects of Venus in the Solar Return Chart

Return Venus trine Return Moon (Strength: 6.09) – Aspect perfects on 10/19/11.

This interpretation appeared previously in section §5.1 – Aspects involving the Moon in the Solar Return Chart.

Return Venus oppose Return Uranus (Strength: 4.50)

Venus inharmoniously aspecting Uranus brings some level of excitement, or possibly disruptions, to your friendships, romantic attachments, and close personal ties. A breakup or unexpected falling out with a lover is possible. However, a new love affair that appears to come “out of the blue” is just as possible. Brief love affairs with abrupt endings sometimes occur, as this aspect inclines you to act on a whim when it comes to attraction, love, and spending money. Children with this aspect in their Return chart may experience the separation or divorce of their parents. Artistic, literary, or musical creations may have a shocking effect. Sudden changes in financial status are possible. This aspect may also correlate with an unexpected pregnancy or the birth of a child. Most of the time, however, this aspect indicates a stronger taste for the unusual in one's social and romantic life.

Return Venus square Return Pluto (Strength: 4.49) – Aspect perfects on 2/14/12.

Venus in harsh aspect to Pluto intensifies your affections, sexual desires, and romantic attachments. You may experience tension and conflict in close relationships. As Venus represents finances and income, monetary affairs may become stressful. You might need to make a burdensome financial settlement to bring matters to closure. Concerns could arise regarding your own health and welfare, or that of a woman in your life. On occasion, this aspect will signify the death of a friend, a relative, or a close associate during the coming year.

Return Venus oppose Natal Ascendant (Strength: 5.99 )

This is an excellent time for close personal relationships. Love is in the air. Reach out and touch someone. Let your loved ones know that you care.

Return Venus sextile Natal Mars (Strength: 2.95 )

Venus aspecting Mars usually improves your love life. Physical intimacy becomes more enjoyable and rewarding. Relationships with romantic partners tend to benefit.

Return Venus square Natal Midheaven (Strength: 2.29 )

This aspect stimulates your affections and your emotional life. Keep your own desire for love in perspective. Avoid jealously and possessiveness in relationships.

Return Venus oppose Natal Moon (Strength: 1.03 )

This aspect stimulates your affections but can lead to excessive emotionality. Be sure to spend time with your friends and loved one. Avoid falling head over heels into relationships that have the potential to damage your reputation.

§8.0 – Mars: Initiative, Leadership, Drive, Passion, Energy

General Significance of Mars

Mars, ruler of Aries and Scorpio, was the god of war. Mars symbolizes initiative, courage, action, daring, aggression, leadership, drive, physical energy, heat, sexual passion, and the willingness to face challenges. Astrological aspects involving Mars show how we act independently, pioneer ideas, assert ourselves, and deal with competition. People signified by Mars include young men, husbands, leaders, warriors, and important men in our lives; also, those who regularly use force, tools, or weapons in their work. In health matters, Mars symbolizes fevers, cuts, wounds, the head, the muscular system, red blood cells, the gonads, urogenital system, adrenal gland, and the sense of taste.

The Return placement and aspects of Mars may involve us either personally through health matters and life circumstances governed by Mars, or indirectly through people symbolized by Mars. We will next consider the Return House placement of Mars.

Return Mars in Cancer

The planet Mars symbolizes your energy, drive, and personal initiative. The zodiacal sign in the Return chart that hosts the planet Mars modifies how you are able to assert yourself, confront obstacles, and face challenges in the year ahead. With Return Mars in protective Cancer, your energy flows into imaginative, domestic, and nurturing channels. You are likely to be somewhat moody and emotional. Your ambition is heightened, and you tend to be protective and security conscious. Much work may be done at home, but you must also guard against friction on the domestic front.

Return Mars in the Return 9th House

Taking action regarding travel, education, and expanding your horizons

Mars, the action planet, shows where you direct your energy. In the 9th House Mars spotlights higher education, journeys, legal matters, religion, philosophy, publishing, broadcasting, foreign interests, and dealings with people of different backgrounds and with those at a distance. You could be very busy traveling, living abroad, studying, teaching, writing, taking care of legal affairs, or engaging in academic endeavors. You may question theories, ideas, or policies with regard to their underlying philosophy, as you sort out your own ideas on life. Discussing your ideas with a spiritual advisor could be helpful. You may also spend a fair amount of time with in-laws or a partner's relatives. You could experience difficulties while traveling. There could also be conflicts or problems related to higher education, campus turmoil, publishing, legal matters, in-laws, or people at a distance.

§8.1 – Aspects of Mars in the Solar Return Chart

Return Mars inconjunct Return Neptune (Strength: 6.26)

Mars in discord with Neptune is an aspect of carelessness, discontent, loss, regret, sorrow, and sadness. The raw energy of Mars becomes misdirected by the nebulous influence of Neptune, often resulting in some type of accident or harmful circumstance. Be careful to avoid taking foolish risks based on poor judgments resulting from a misguided view of reality. You may feel as if you are suffering from a festering wound that will not heal and needs to be drained. You could find yourself asking, “What's the use?” Irritability, inadequacy, and self-doubt may color your thinking and, in some instances, could lead to self-injurious behavior involving you or someone close to you. It would be wise to seek professional counsel if you or a loved one is feeling hopeless or despondent. Guard against deception, and be careful with the use of drugs, alcohol, and toxic substances.

Return Mars trine Return Uranus (Strength: 2.85)

Return Mars favorably aspecting Uranus brings sudden surges of energy and bursts of creativity that can lead to exceptional accomplishments. You know what you want and are willing to take the necessary risks to accomplish your goals. This will be an exciting year in which you have the courage and independence to do your own thing. You are able to break free of obstacles and limiting circumstances that have been preventing your personal liberation.

Return Mars sextile Return Moon (Strength: 1.25)

This interpretation appeared previously in section §5.1 – Aspects involving the Moon in the Solar Return Chart.

Return Mars trine Natal Moon (Strength: 5.69 )

This aspect strongly stimulates your emotional life. You tend to be more passionate and assertive than usual.

Return Mars trine Natal Ascendant (Strength: 3.35 )

You should have abundant energy at your disposal. This is a good time to engage in a program of physical fitness and exercise. You are enthusiastic about marriage and partnerships. Others cooperate with you as you pursue your goals.

§9.0 – Jupiter: Opportunities for Growth and Expansion

General Significance of Jupiter

Jupiter, ruler of Sagittarius and Pisces, was king of the gods on Mount Olympus. Jupiter symbolizes good fortune, benevolence, expansion, learning, publishing, wisdom, long-distance travel, foreign interests, further education, philosophy, religion, and the broadening of one's horizons. Astrological aspects involving Jupiter show opportunities for advancement, potentials for growth, and our willingness to gather new experience. People signified by Jupiter include mature men, judges, lawyers, physicians, clergy, university professors, politicians, and those who have achieved positions of prominence or influence in their fields. In health matters, Jupiter symbolizes problems due to excess; also, the liver, pituitary gland, thighs, blood, arteries, and the sense of smell.

The Return placement and aspects of Jupiter may involve us either personally through health matters and life circumstances governed by Jupiter, or indirectly through people symbolized by Jupiter. We will next consider the Return House placement of Jupiter.

Return Jupiter in the Return 6th House

1188 englenummer

Jupiter in the Return 6th House enhances your ability to handle the details required to do a good job. Others show their appreciation of your skill and craftsmanship. Benefits come through your associations with co-workers. Any type of service you render is likely to go well. You will also be successful in hiring people to work for you. Opportunities to improve your work environment may present themselves. Your health should be good this year, but there may be a tendency to eat too much and put on weight. This is an excellent time to begin a program of diet and exercise. If you have been suffering from health problems in the past, you may now be able to find the right treatment or cure. The 6th is also the House of small animals, and a pet can bring joy to your life at this time.

§9.1 – Aspects of Jupiter in the Solar Return Chart

Return Jupiter trine Return Pluto (Strength: 1.32)

Return Jupiter aspecting Return Pluto can mean positive changes for your social status. Benefits may come through the government or those in authority. Sexual issues may capture your attention. Events may occur that enhance your understanding of human mortality and promote personal transformation. Travel and contact with other cultures can deepen your appreciation of the human spirit. This aspect carries tremendous power that may propel you to a position of leadership and influence over the masses.

Return Jupiter sesquiquadrate Return Sun (Strength: 1.32)

This interpretation appeared previously in section §2.2 – The Sun's Aspects in the Solar Return Chart.

§10.0 – Saturn: Duty, Responsibility, Important Lessons, Hardship, Limitations

General Significance of Saturn – The Great Teacher

Saturn, ruler of Capricorn and Aquarius, wrested power from his father Uranus by castrating the ruling father sky-god and casting his genitals into the sea. Saturn symbolizes ambition, responsibility, stability, duty, discipline, boundaries, rules, and regulations. It also represents crystallization, aging, death, fears, restrictions, hard things, the reality principle, and lessons that we must learn. Astrological aspects involving Saturn show how we build structure in our lives and how we deal with the inevitable limitations and losses that life brings. People signified by Saturn include parents, teachers, taskmasters, older individuals, government officials, bosses, and those of a serious disposition. In health matters, Saturn symbolizes blockages, hardening, obstructions, and acid formation; also, the skin, teeth, bones, joints, spleen, gall bladder, knees, the vagus nerve, and the sense of hearing.

The Return placement and aspects of Saturn may involve us either personally through health matters and life circumstances governed by Saturn, or indirectly through people symbolized by Saturn. Look to Saturn to see where your major struggles will occur in the year ahead. We will next consider the Return House placement of Saturn.

Return Saturn in the Return 11th House

With Saturn in the 11th House, you may need to assume more responsibility for a group, club, or organization. Be sure to act with integrity in any venture that you undertake with friends or close associates, as such group activities may come under scrutiny. You could befriend older, more established individuals. Old friends may come back into your life and require your attention. Saturn here can indicate a need to take on the burdens that result from unexpected or accidental happenings.

This position can signify a restriction in income from career. You may need to work harder, deal with bureaucratic hassles, or assume additional duties to maintain your standard of living. Some type of pain or loss may be connected with the welfare of a child. There could be a period of separation from a friend. You might need to give up a cherished hope or desire. If you have been working diligently and with integrity, a wish may now come true.

§10.1 – Aspects of Saturn in the Solar Return Chart

Return Saturn sextile Return Moon's North Node (Strength: 3.15)

Saturn favorably aspecting the Moon's North Node signifies positive interactions with older or more experienced individuals. Benefits and recognition may come from elders in government or other positions of authority. Time alone for reflection fosters personal growth. A voluntary sacrifice or renunciation may yield an inner sense of joy and satisfaction.

Return Saturn conjunct Natal Mercury (Strength: 4.47 )

With Return Saturn crossing your Natal Mercury, you are likely to be quite serious about learning, communicating, and other mental pursuits during the year. You are capable of intense concentration and can achieve success in writing, education, research, or any endeavor that requires depth of thought and close attention to detail. There is a possibility of feeling isolated, depressed, or too wrapped up in your own ideas at this time. Travel for some serious purpose may accompany this aspect. You could also feel burdened by the affairs of young people of close kin. Disappointment, frustration, or hardship could arise with regard to matters ruled by the Natal Houses with Gemini or Virgo on the cusp.

§11.0 – Uranus: Novelty, Originality, Jolts, Disruptions

General Significance of Uranus – The Awakener

Uranus, ruler of Aquarius, was the original sky-god who was castrated by his son Saturn in a coup to usurp his power. Venus-Aphrodite was born of the white foam that spread around Uranus' discarded genitals in the sea. Uranus symbolizes sudden shocking events, electrifying change, willful independence, separations, originality, inventiveness, modern technology, and progressive thinking. The action of Uranus is abruptly and without warning to shatter the old structure built by Saturn.

Astrological aspects involving Uranus show how and where sudden change, excitement, and disruption come into our lives; also, where we are likely to rebel against the past and strike out to do our own thing. People signified by Uranus include scientists, modernists, astrologers, reformers, inventors, eccentrics, and those who insist on marching to the unique beat of their own drum. In health matters, Uranus symbolizes strokes and accidents; also, the ankles and calves.

The Return placement and aspects of Uranus may involve us either personally through health matters and life circumstances governed by Uranus, or indirectly through people symbolized by Uranus. Look to Uranus to see where you can expect the unexpected in the coming year. We will next consider the Return House placement of Uranus.

Return Uranus in the Return 5th House

Uranus in the Return 5th House suggests sudden happenings that disrupt the status quo with regard to children, love affairs, recreational activities, creative projects, and speculative investments. You are highly original and creative. A hobby may take an unexpected turn. Unusual and short-lived love affairs are possible, but beware the risk of an unwanted pregnancy. On occasion this placement may correspond with a pregnancy that ends in miscarriage. Children may disrupt your life in unanticipated ways. Sudden gains and losses can occur in the stock market and other speculative ventures. This is a good year to treat yourself to a far-out fantasy vacation.

§11.1 – Aspects of Uranus in the Solar Return Chart

Return Uranus oppose Return Venus (Strength: 4.50)

This interpretation appeared previously in section §7.1 – Aspects of Venus in the Solar Return Chart.

Return Uranus sextile Return Moon (Strength: 4.41)

This interpretation appeared previously in section §5.1 – Aspects involving the Moon in the Solar Return Chart.

Return Uranus trine Return Mars (Strength: 2.85)

This interpretation appeared previously in section §8.1 – Aspects of Mars in the Solar Return Chart.

Return Uranus conjunct Natal Ascendant (Strength: 7.51 )

Return Uranus crossing your Natal Ascendant suggests sudden events of a disruptive or shocking nature. You are likely to rebel against any restrictions that have previously held you back. You are more original, individualistic, and progressive just now. Your personal interests and initiatives may take unanticipated twists and turns, leading you into uncharted territory. Love at first sight may sweep you off your feet, and existing relationships could undergo major changes or disruptions. A prominent Uranus often warns of accidents, injuries, upsets, and other precipitous events.

Matters ruled by the Houses containing Uranus or those with Aquarius on the cusp, in either the Return or Natal charts, will be especially important in the year ahead.

Return Uranus square Natal Midheaven (Strength: 3.79 )

Return Uranus square the natal Midheaven may bring sudden or disruptive changes to your career and family life.

Return Uranus conjunct Natal Moon (Strength: 3.54 )

Return Uranus conjunct the Natal Moon brings significant and often sudden change to your emotional life and general circumstances. An intimate relationship of an unusual nature may enter your life. This aspect also tends to heighten your ambition and determination to achieve your goals. Now is a good time to review your hopes and wishes for the future. Friends may be of assistance as you relentlessly pursue your aims. You will need to guard against becoming overly restless, willful, nervous, or excitable; otherwise, you can be a disruptive force in your environment.

Return Uranus trine Natal Mars (Strength: 2.95 )

You are able to act courageously to bolster your freedom and independence. Energy and willpower are available when you need them to pursue your goals. Remarkable achievements are possible through quick and decisive application of effort. You are able to find new ways to assert yourself, express your individuality, and do your own thing.

§12.0 – Neptune: Spirituality, Creativity, Self-Deception, Confusion

General Significance of Neptune

Neptune, ruler of Pisces, was the god of the oceans. Neptune symbolizes boundlessness, intuition, psychic sensitivity, compassion, spirituality, sleep, unreality, creative imagination, artistic inspiration, fantasy, illusion, Hollywood, subconscious processes, fog, confusion, self-sacrifice, and self-defeating attitudes. Astrological aspects involving Neptune show how we attune to the feelings of others, use our imaginations, distort our perceptions, undo our own efforts, and also how we deal with the dissolution of old structures in our lives. People signified by Neptune include poets, artists, dreamers, musicians, mystics, spiritualists, idealists, sensitives, and those who compassionately tend to the needy. In health matters, Neptune symbolizes the feet, sleep difficulties, intoxicants, mental disorders, and problems with drugs and alcohol.

The Return placement and aspects of Neptune may involve us either personally through health matters and life circumstances governed by Neptune, or indirectly through people symbolized by Neptune. We will next consider the Return House placement of Neptune.

Return Neptune in the Return 4th House

Neptune in the Return 4th House raises the possibility of some misunderstanding, deception, or confusion with regard to home, family, parents, real estate, rental property, or domestic matters. A longstanding situation, relationship, or preoccupation related to such matters may dissolve or be hard to understand. Issues of dependency on home and family come up for resolution. This is a year when you can seek your dream home or settle into the domestic life you have been wishing for. If you plan to buy real estate, be sure to verify its value before signing any contracts. Neptune here can also signify a desire to understand the origins of your current personality patterns and psychological conflicts.

§12.1 – Aspects of Neptune in the Solar Return Chart

Return Neptune inconjunct Return Mars (Strength: 6.26)

This interpretation appeared previously in section §8.1 – Aspects of Mars in the Solar Return Chart.

Return Neptune inconjunct Return Sun (Strength: 2.36)

This interpretation appeared previously in section §2.2 – The Sun's Aspects in the Solar Return Chart.

Return Neptune square Return Moon (Strength: 1.80)

This interpretation appeared previously in section §5.1 – Aspects involving the Moon in the Solar Return Chart.

Return Neptune oppose Natal Venus (Strength: 4.83 )

Your emotional sensitivity is greatly heightened. Acting on illusions about love and money can lead to loss or hardship. Beware of deception in your love life. Your own feelings of inadequacy can lead you to attach yourself to questionable individuals. The energy of this aspect is best directed into creative, musical, and artistic endeavors.

Return Neptune sextile Natal Midheaven (Strength: 1.67 )

Now is a time to integrate your material and career ambitions with your ideals and spiritual beliefs. You feel a need to give back to society and may engage in some type of service work.

Return Neptune oppose Natal Jupiter (Strength: 1.52 )

You tend to be overly idealistic and easily swayed by others. Beware of starry-eyed romanticism, and don't let yourself get conned by promises that are too good to be true. Foolish speculation and unwise risks can see your hard-earned money going up in smoke.

§13.0 – Pluto: Power, Control, Intense Emotional Experience, Elimination, Radical Transformation

General Significance of Pluto

Pluto, ruler of Scorpio, was the Greek Hades, lord of the underworld. He abducted and raped Persephone – an action that ultimately brought about the season of winter on earth. Pluto symbolizes power, control, domination, the management of joint resources, penetration, unconscious processes, irresistible forces; also, uprooting, elimination, death, regeneration, rebirth, radical transformation, and the ending of a phase of life. Astrological aspects involving Pluto reveal which deeply buried factors in our lives need to be brought to the surface so that they can be reviewed, reworked, transformed, or eliminated. People signified by Pluto include miners, psychoanalysts, occultists, undertakers, money managers, and anyone whose work involves exposing that which is concealed or hidden. In health matters, Pluto symbolizes the gallbladder, the sex organs, the organs of elimination, and the body's ability to restore itself.

The Return placement and aspects of Pluto may involve us either personally through health matters and life circumstances governed by Pluto, or indirectly through people symbolized by Pluto. We will next consider the Return House placement of Pluto.

Return Pluto in the Return 2nd House

This interpretation appeared previously in section §3.1 – The SR House Containing the Planet Ruling the SR Ascendant.

engel nummer 456

§13.1 – Aspects of Pluto in the Solar Return Chart

Return Pluto square Return Venus (Strength: 4.49) – Aspect perfects on 2/14/12.

This interpretation appeared previously in section §7.1 – Aspects of Venus in the Solar Return Chart.

Return Pluto trine Return Jupiter (Strength: 1.32)

This interpretation appeared previously in section §9.1 – Aspects of Jupiter in the Solar Return Chart.

Return Pluto square Natal Ascendant (Strength: 4.48 )

Return Pluto square your natal Ascendant has a profound impact on close personal relationships. You are likely to change and grow dramatically through your partnerships and closest ties with others. Major changes in your personality are likely at this time.

Return Pluto conjunct Natal Midheaven (Strength: 3.78 )

This could be a year of changes affecting your career and worldly standing, as you shift your focus on profresional levels. A prominent Pluto can also indicate a year in which you learn much about your own inner workings, or confront your inner demons. You abhor superficiality this year, and you are likely to take steps towards expressing yourself in a more authentic manner, especially professionally.

§14.0 – The Solar Return Part of Fortune

Return Part of Fortune in Cancer

The Return Part of Fortune is a benefic point whose location in the chart is based on the relative positions of the Sun, Moon, and Ascendant in this year's Return. It symbolizes those areas of life that are likely to be especially profitable and productive in the year ahead. Knowing where your greatest benefit lies will allow you to focus your energies so that you can achieve a greater measure of success.

When in Cancer, the Part of Fortune advises you to make optimal use of your capacity for caring, nurturing, protecting, and defending what you care about.

Return Part of Fortune in the Return 9th House

The Part of Fortune in the Return 9th House indicates success in long-distance travel, higher education, and foreign interests. You may be able to spread your message to people at a distance. Your life can be enriched through the study of philosophy and religion. Opportunities may arise through contacts with foreigners, in-laws, or people who come from a very different background than your own. Exposure to new ideas and other cultures will have a very positive effect in broadening your horizons.

Return Part of Fortune sextile Natal Pluto (Strength: 2.56 )

This beneficial aspect brings general good fortune that can profoundly affect your life for years to come. There may be a marked improvement in your financial circumstances. Any type of investigation, research, or in-depth study is likely to go well.

§15.0 – Connections between Planets and House Cusps

Alignments of Planets with House Cusps

The House cusps are power points in the chart, and any planet that aligns closely with a House cusp will be especially prominent in the year ahead. Planet to House cusp alignments often portend specific events whose nature combines the symbolism of the planet and the House involved.

The three sections that follow will look at the contacts, if any, (1) between Return planets and Return House cusps; (2) between Return planets and Natal House cusps; and finally, (3) between Natal planets and Return House cusps.

When comparing the Solar Return and the natal charts, any close alignment between a planet and a House cusp is highly significant. In fact, the conjunctions of planets with House cusps in the superimposed natal and return charts usually pinpoint the major factors that will be operative during the year. Pay close attention to the following three sections because they highlight the specific events that you will need to deal with in the coming Solar Return period.

§15.1 – Return Planets connected with SR House Cusps

Solar Return Planets Connected with Solar Return House Cusps

This section considers the influence of any planet or point in the Solar Return chart that forms a close connection with a House cusp in the Solar Return chart.

Return Neptune conjunct Return 4th House (Strength: 5.13 )

Return Neptune conjunct the Return 4th House cusp acts to dissolve past attitudes toward home, family, parents, traditions, and property matters. Long-standing concerns about landed property and real estate may gradually resolve over the course of the year. Det er muligt at skifte bopæl. Some may find their dream home or move to a location near the sea. Spiritual growth takes place through reflection on domestic, familial, and parental issues. You are likely now to reflect on your spiritual progress, your time left on earth, and the need to contribute something meaningful to humanity.

There may also be difficulties on the home front. You or a family member could be affected by drug abuse, alcohol problems, or hidden illness. Some type of deception or illicit activity could take place in the home. Psychological counseling can be of benefit in understanding family affairs and the foundations of your own personality. It is also possible that you or a member of your family may require hospitalization or confinement. On occasion, this placement can mean the passing of a parent or parental figure.

Return Sun conjunct Return 11th House (Strength: 4.14 )

The Sun on your Return 11th House cusp often brings improvements in income from your career. Relationships with friends and associates go well. You may assume a leadership role in a group to which you belong. Children become a source of pride. You could realize one of your fondest hopes and wishes. Modern ideas, offbeat activities, technological interests, or New Age topics may become appealing.

Return Uranus conjunct Return 5th House (Strength: 3.34 )

Uranus, the Great Awakener, represents surprise, novelty, originality, and disruption. Uranus is also a symbol of nonconformity, independence, sudden insight, and electrifying change. With Uranus crossing your 5th House cusp, you are likely to experience creative changes in creative projects, recreational endeavors, speculative ventures, and dealings with children.

Return Moon's North Node conjunct Return 2nd House (Strength: 2.43 )

The Moon's North Node on the cusp of the 2nd House advises you to focus on enhancing your talents and resources. Recognizing your own worth is an important step in obtaining the financial security that you desire. Getting your financial house in order can free you for personal growth.

Return Jupiter conjunct Return 7th House (Strength: 2.28 )

Return Jupiter conjunct the Return 7th House cusp brings expansion to your marriage and partnerships. Legal matters go well, and any type of consultation work prospers. This is a favorable position for writers, musicians, performers, politicians, and those whose livelihood depends on their popularity with the public.

In general, Jupiter conjunct one of the angles of the chart is a sign of success, honor, financial gain, opportunity, protection, recognition, and achievement. It is not uncommon to marry, have children, receive an award, or get a promotion under this influence. You might also start college, complete a degree, make a significant journey, settle a legal issue, or participate in events that expand your life in a positive direction. Religious and philosophical matters are also favored.

Return Venus conjunct Return 11th House (Strength: 1.84 )

Return Venus on the 11th House cusp gives a boost to your social life. You can expect to make new friends and to be active in clubs and organizations. Friends and acquaintances help you to pursue to your ambitions and goals for the future. Income from career may increase. Benefits may come through women. Children may be a source of joy.

§15.2 – Return Positions connected with Natal House Cusps

Solar Return Planets or Points Connected with Natal House Cusps

This section considers the influence of any planet or point in the Solar Return chart that forms a close connection with a House cusp in the Natal chart.

Return Ascendant conjunct Natal 8th House (Strength: 7.33 )

Making a clean sweep

The Return Ascendant conjunct your Natal 8th House cusp puts a strong emphasis on human mortality and on matters related to birth, death, and transformation. Issues related to insurance, legacies, illness, surgery, sexuality, reproduction, and the afterlife could occupy your mind. You may want to research a subject and delve deeply to get to the bottom of things. Studies of occult subjects are especially appealing. Psychologically you can get to the root of emotional hang-ups from the past. Financially, you should be able to revamp and reorganize your money situation. Some type of significant ending and new beginning is often associated with the placement. On rare occasions, a brush with death is possible.

Return Part of Fortune conjunct Natal 5th House Cusp (Strength: 6.94 )

The Return Part of Fortune conjunct the Natal 5th House cusp promises success in romance, creative endeavors, speculative investments, and dealings with children. If you have ever wanted to express yourself on stage, now is the time to do it. Your artistic projects are well received. The children in your life may receive some type of honor or recognition.

Return Venus conjunct Natal 7th House Cusp (Strength: 5.99 )

Return Venus conjunct the Natal 7th House cusp favorably influences your close personal relationships. This is often an indicator of marriage or a similar committed relationship. Any type of partnership is likely to do well. Your popularity is high, and you may appear before the public. Lawsuits, if any exist, are likely to be decided in your favor.

Return Jupiter conjunct Natal 2nd House Cusp (Strength: 1.61 )

Return Jupiter conjunct the Natal 2nd House cusp brings growth, expansion, and a sense of ease to the area of income and finances. You may acquire an especially valuable possession at this time. Wisdom is derived from reflecting on what you truly value in life.

§15.3 – Natal Positions connected with Return House Cusps

Natal Planets or Points Connected with Solar Return House Cusps

This section considers the influence of any planet or point in the Natal chart that forms a close connection with a House cusp in the Solar Return chart.

Natal Moon conjunct Return 5th House (Strength: 7.19 )

Loving feelings

The Return 5th cusp conjoining your Natal Moon adds a boost to your emotional and love life. You are likely to feel especially supported by the objects of your affections. Your feelings are likely to find expression in artistic or creative ways.

Natal Ascendant conjunct Return 5th House (Strength: 3.85 )

Major happenings in your love life

The Natal Ascendant conjunct the Return fifth House cusp highlights your love life, creative or self-expressive projects, recreational activities, and connections with children. There is likely to be a significant event that affects your most intimate relationships. A romance could develop, perhaps leading to an engagement to marry. Women may become pregnant or give birth. Men may become fathers. If you are involved in any creative or theatrical endeavors, artistic success and achievement often accompany this placement. You need to express yourself on a creative level this year, and this can occur through a romantic affair, relationships with children, or creative hobbies.

Natal Uranus conjunct Return 11th House (Strength: 2.63 )

A new perspective on friendship

The Return 11th House cusp conjunct Natal Uranus brings new and unusual people into your circle of friendships. One of your friends may act in a surprising way. You are likely to rethink your hopes and wishes for the future from a novel point of view. Your desire for independence could put you at odds with a group to which you belong. The study of astrology or far out subjects could now become appealing.

Natal Moon's North Node conjunct Return 6th House (Strength: 1.96 )

Meticulous efficiency is amply rewarded

With the Natal Lunar Nodes falling across the 6th and 12th House cusps of the Solar Return chart, you are advised to take care of your health by engaging in a sensible regimen of diet, rest, and exercise. Paying attention to the details of your daily life is the key to personal growth. A co-worker, subordinate, or tenant can open doors to new opportunities. A pet may bring joy to your life. During rough spots this year, don't give in to the temptation to play the martyr and to put your worst foot forward.

See our Solar Return Yearly Forecast Report information page to see how you can order a report personalized for you, and based on your birth data.

Order a Journeys Solar Return report

Webstedsmenu:

Astrologirapporter
Fødselsdiagram fortolkninger
Horoskoper og prognoser
Astrologi artikler
Astrologi af kærlighed og sex
Spørg Annie
Berømte mennesker
Tegn på stjernetegn
Planeter og point
Kærlighedstegnkompatibilitet
Fødselsdage & Divining Arts
Synastry / Forhold
Predictive Astrology
Astrologeværktøjer & borde
Astrologireference
Astrologiboganmeldelser
Ressourcer & links
Gratis rapporter og beregninger
Musik og astrologi


Stjernetegn:

Se ud over solskilte. Klik på et stjernetegn for at læse om solen, månen, kviksølv, Venus, Mars og Ascendant i skiltene:

Vædder Tyren Tvillinger Kræft Leo Jomfruen Vægt Skorpion Skytten Stenbukken Vannmanden Fiskene


Payments through Paypal are safe, secure, and easy, allowing our readers to pay for reports and services instantly using their credit card, debit card, or e-check.

See All of our Reports